Cửa hàng sản phẩm O-Pro

Công nghệ giúp bạn hít thở an lành

O-Pro Prime

Bảo vệ nâng cao

Hệ thống lọc khí 2 chiều bảo đảm an toàn toàn diện.

O-Pro Vital

Bảo vệ tiêu chuẩn

Phù hợp với hoạt động hằng ngày và ngoài trời

O-Pro Ultra

Bảo vệ tối ưu

Hệ thống lọc khí 2 chiều bảo đảm an toàn toàn diện.

Phụ kiện O-Pro

Bộ pin sạc

Hộp lọc HEPA

Bộ lọc cho khẩu trang

Mặt nạ thay thế

Vì sao nên chọn O-Pro?

tick

Thoải mái và an toàn để sử dụng hằng ngày

tick

Công nghệ được chứng nhận từ nhà sản xuất máy thở HFO

tick

Thiết kế đẹp mắt và tiện dụng

tick

Bảo vệ bạn và mọi người xung quanh

Vì sao nên chọn O-Pro?

tick

Thoải mái và an toàn để sử dụng hằng ngày

tick

Thiết kế đẹp mắt và tiện dụng

tick

Bảo vệ bạn và mọi người xung quanh

tick

Công nghệ được chứng nhận từ nhà sản xuất máy thở HFO

Chính sách bảo hành

• Các thiết bị sẽ chỉ được sửa chữa theo bảo hành nếu được trả lại trong thời hạn bảo hành. Bất kỳ thiết bị nào bị hư hỏng do sự lạm dụng của khách hàng, làm hỏng hoặc cố gắng sửa chữa bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào sẽ bị vô hiệu hóa bảo hành. Tuy nhiên, các thiết bị bị lỗi sẽ được sửa chữa miễn phí theo chế độ bảo hành. • Nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi chỉ dành cho người mua thiết bị ban đầu. • Chế độ bảo hành chỉ áp dụng cho người ban đầu mua máy, chúng tôi không chấp nhận sửa chữa bảo hành từ bên thứ ba, ngay cả khi máy vẫn còn trong thời hạn bảo hành. Chúng tôi sẽ không sửa chữa bất kỳ thiết bị bị phá hoại nào. Bạn sẽ được hỏi liệu bạn muốn loại bỏ hoặc trả lại thiết bị bị phá hoại ở trạng thái hiện tại và một khoản phí kiểm tra sẽ được tính – cộng với chi phí vận chuyển trở lại. • Một khoản phí kiểm tra sẽ được tính nếu thiết bị được kiểm tra và không tìm thấy lỗi. • Trường hợp Bên mua không cư trú tại Nhật Bản, nếu phát sinh bất kỳ khoản VAT, phí Nhập khẩu hoặc thuế thông quan nào, thì đây là trách nhiệm của Khách hàng và sản phẩm sẽ không được trả lại cho đến khi thanh toán đầy đủ các khoản phí chưa thanh toán.

• Nếu thiết bị đã hết thời hạn bảo hành, bạn sẽ phải chịu mọi chi phí vận chuyển đến chúng tôi và trả về cho chính bạn.
• Chúng tôi sẽ không sửa chữa bất kỳ thiết bị hư hỏng nào. Bạn sẽ được yêu cầu liệu bạn muốn thiết bị bị hư hỏng được loại bỏ hay trở lại trạng thái hiện tại và một khoản phí kiểm tra sẽ được tính.
• Nếu bạn chọn không sửa chữa thiết bị, một khoản phí kiểm tra sẽ được tính và thiết bị sẽ được gửi lại cho bạn hoặc bị loại bỏ.

• Các thiết bị sẽ chỉ được sửa chữa theo bảo hành nếu được trả lại trong thời hạn bảo hành. Bất kỳ thiết bị nào bị hư hỏng do sự lạm dụng của khách hàng, làm hỏng hoặc cố gắng sửa chữa bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào sẽ bị vô hiệu hóa bảo hành. Tuy nhiên, các thiết bị bị lỗi sẽ được sửa chữa miễn phí theo chế độ bảo hành. • Nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi chỉ dành cho người mua thiết bị ban đầu. • Chế độ bảo hành chỉ áp dụng cho người ban đầu mua máy, chúng tôi không chấp nhận sửa chữa bảo hành từ bên thứ ba, ngay cả khi máy vẫn còn trong thời hạn bảo hành. Chúng tôi sẽ không sửa chữa bất kỳ thiết bị bị phá hoại nào. Bạn sẽ được hỏi liệu bạn muốn loại bỏ hoặc trả lại thiết bị bị phá hoại ở trạng thái hiện tại và một khoản phí kiểm tra sẽ được tính – cộng với chi phí vận chuyển trở lại. • Một khoản phí kiểm tra sẽ được tính nếu thiết bị được kiểm tra và không tìm thấy lỗi. • Trường hợp Bên mua không cư trú tại Nhật Bản, nếu phát sinh bất kỳ khoản VAT, phí Nhập khẩu hoặc thuế thông quan nào, thì đây là trách nhiệm của Khách hàng và sản phẩm sẽ không được trả lại cho đến khi thanh toán đầy đủ các khoản phí chưa thanh toán.

• Nếu thiết bị đã hết thời hạn bảo hành, bạn sẽ phải chịu mọi chi phí vận chuyển đến chúng tôi và trả về cho chính bạn.
• Chúng tôi sẽ không sửa chữa bất kỳ thiết bị hư hỏng nào. Bạn sẽ được yêu cầu liệu bạn muốn thiết bị bị hư hỏng được loại bỏ hay trở lại trạng thái hiện tại và một khoản phí kiểm tra sẽ được tính.
• Nếu bạn chọn không sửa chữa thiết bị, một khoản phí kiểm tra sẽ được tính và thiết bị sẽ được gửi lại cho bạn hoặc bị loại bỏ.